Cjeloživotno učenje na dohvat klika

arjana-suzana

U petak, 15. studenog 2013. na godišnjoj eTwinning konferenciji koja se održala u zagrebačkom Hotelu Dubrovnik, Arjana Blažić i ja održale smo predavanje o mrežnoj edukaciji pod nazivom Alati i kompetencije koju smo provele u listopadu.

 

Zeleno svjetlo za program Erasmus+: više od 4 milijuna osoba dobit će stipendije EU-a za unaprjeđivanje vještina i zapošljivosti

erasmus-plus[1]

Ovo ću jednostavno prenijeti u cijelosti (www.mobilnost.hr)

Europski parlament danas je odobrio Erasmus+, novi program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport koji bi se trebao početi provoditi u siječnju. Za provedbu ovog sedmogodišnjeg programa, namijenjenog poticanju unaprjeđivanja vještina, zapošljivosti te potpori modernizaciji sustava obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osigurat će se 14,7 milijardi eura, što je 40 posto više u odnosu na proračun za sadašnje programe. Više od 4 milijuna osoba primit će potporu za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inozemstvu

Ovom brojkom bit će obuhvaćeno 2 milijuna studenata u visokoškolskim ustanovama, 650 000 učenika u programu strukovnog osposobljavanja i naučnika te više od 500 000 sudionika razmjena mladih i programa volontiranja u inozemstvu. Studenti koji namjeravaju pohađati diplomski studij u inozemstvu, za što su rijetko dostupne nacionalne stipendije ili zajmovi, profitirat će u okviru novog sustava kreditnih jamstava kojim upravlja Europski investicijski fond. U okviru programa Erasmus+ omogućit će se sredstva za obrazovanje i osposobljavanje osoblja, djelatnika koji rade s mladima te za partnerstva među sveučilištima, fakultetima, školama, poduzećima i neprofitnim organizacijama.

Tri su glavna cilja programa Erasmus+: dvije trećine proračunskih sredstava dodjeljuju se pojedincima za mogućnosti učenja u inozemstvu, unutar ili izvan EU-a; ostatak sredstava namijenjen je za potporu partnerstvima među obrazovnim institucijama, organizacijama mladih, poduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama te za reforme u svrhu moderniziranja obrazovanja i osposobljavanja te promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.

Novi program Erasmus+ sastoji se od svih sadašnjih programa EU-a namijenjenih za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, uključujući Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim zemljama). Na ovaj način će se kandidatima olakšati razumijevanje mogućnosti koje se nude, dok će se ostalim pojednostavljenjima olakšati pristup. 

Za provedbu programa u Hrvatskoj nadležna je Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Agencija će pravodobno objaviti natječaj, organizirati radionice za potencijalne korisnike te istima biti na raspolaganju za savjetovanja. Detaljnije informacije o programu bit će dostupne na mrežnoj stranici Agencije www.mobilnost.hr

Cjelovito priopćenje Europske komisije dostupno je putem sljedeće poveznice: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_hr.htm

objavljeno: 19.11.2013